Villa med pool

Q-märkt hus får rivas.

Ni har säkert läst följetongen i Hallands Posten om det brandhärjade kulturmärkta trähuset i Snöstorp. Mark- och miljödomstolen har nu beslutat att huset är i så dåligt skick att det inte längre är en byggnad i formell mening och därför inte längre omfattas av plan- och bygglagens byggnadsbestämmelser. Därför är det möjligt att tillåta att huset rivs.

Tolarps Bygg har fått det eminenta uppdraget att bygga upp det igen. Vi är som alltid stolta över att få ännu ett kundförtroende.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *